Gheorghe Vranceanu

Am intrat în timp în anul 1961 pentru că, am știut aceasta întotdeauna și nu am uitat, era nevoie de noi. Întemeierea nu a fost ușoară. Am primit un nume:Școala Medie Nr. 4 Bacău, un statut: „Unitate în dezvoltare” și un plan de școlarizare pentru clasele V-XI. Existam ca formă, dar ne lipseau lucruri fundamentale: nu aveam un sediu propriu (în primul an am funcționat în clădirea Școlii Generale Nr. 5, de pe strada 6 Martie), un colectiv didactic închegat, definit, o identitate clară. Anul 1961 a fost punctul zero al existenței noastre; virtual, aveam totul, fiindcă toate drumurile ni se deschideau, concret, nu aveam nimic și trebuia să ne găsim calea, să ne construim-definim 


        Ne-am găsit întâi locul fizic. În anul școlar 1962-1963, în centrul orașului, pe Strada 15 AUGUST, astăzi Strada LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU, a început construcția lăcașului nostru, o clădire cu 24 de săli de clasă, 4 laboratoare, cabinet medical, cancelarie, după un proiect arhitectural modest, comun tuturor școlilor din acea vreme, o replică în piatră a tendințelor de uniformizare și înregimentare specifice ideologiei timpului. Din proiecția opacă lipseau biblioteca, sala și terenul de sport, sala de festivități, construite mai târziu, cu excepția ultimei, aproape imposibil de adăugat într-un spațiu atribuit cu zgârcenie. 
        În anul școlar 1963-1964, am funcționat pentru prima dată în casa noastră, cu clase de liceu (IX-XII), formând o comunitate școlară cu 853 de elevi și 43 de profesori, iar în următorul an, 1964-1965 își finaliza studiile prima promoție de liceeni. 


        Eram, locuiam în lume, aveam o clădire cu elevii și profesorii noștri, pe o stradă, la numărul 30, în centrul orașului și totuși nu eram încă. Locul celălalt, între școlile orașului, urmând un proiect propriu, nu pentru ziduri, ci pentru oameni, discipoli și maeștri, l-am găsit- construit încetul cu încetul, an de an. Aventura drumului parcurs, cu sinuozitățile, primejdiile și reușitele sale o reflectă și numele pe care le-am purtat:

1961 - Școala  Medie Nr. 4

1969 - Liceul de Cultură Generală Nr. 4

1974 - Liceul de Matematică-Fizică „Lucrețiu Pătrășcanu”

1979 - Liceul Industrial Nr. 6

1980 - Liceul Energetic

1986 - Liceul Real-Umanist „Lucrețiu Pătrășcanu”

1990 - Liceul Teoretic „Gheorghe Vrănceanu”

2001 - Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”

        Am trecut, în 1990, dintr-o lume în alta, o trecere lină fiindcă valorile noastre, proprii școlii dintotdeauna, nu s-au dovedit caduce. Prestigiul școlii în comunitate a sporit după 1990, fapt confirmat de opțiunea celor mai buni elevi de gimnaziu pentru colegiul nostru, de rezultatele la examenele de bacalaureat, la concursurile și olimpiadele școlare. În ultimii ani, aceste rezultate ne-au situat printre cele mai bune colegii din țară, fapt confirmat de locul 8 obținut în competiția „10 pentru România”, în care s-au confruntat unități școlare de prestigiu.

        Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” e o școală atractivă prin:

 • calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice (majoritatea cu gradul I, mulți cu masterat și doctorat);
 • calitatea actului didactic, gândit cu generozitate pentru elevi și nevoile lor;
 • unitatea colectivului, reflectând relații profesionale și umane întemeiate pe recunoașterea valorii și a unicității fiecăruia, pe respect și colaborare;
 • preocuparea constantă de a oferi elevilor noștri nu doar informații, ci de a le cultiva atitudini, de a contribui la dezvoltarea lor personală, de a-i ajuta să se descopere și să se afirme;
 • oferta bogată de activități extrașcolare și extracurriculare, apreciată de noi ca un important factor de formare și de omogenizare a colectivelor de elevi, de configurare a sentimentului apartenenței la comunitatea „Vrănceanu”

        

Astăzi, colegiul nostru are 954 de elevi, organizați în 32 de colective didactice, reprezentând profilul real și umanist, specializările matematică-informatică, matematică-informatică intensiv engleză și intensiv informatică, filologie și filologie intensiv engleză. Din acest an școlar, 2011-2012, avem și o clasă de gimnaziu. În colegiu își desfășoară activitatea 65 cadre didactice.

        Ne preocupă prezentul, dar din perspectiva viitorului, de aceea, țintele noastre sunt:

 • oferim elevilor noștri acel tip de educație din care să nu lipsească valorile perene, dar care să-i integreze și să-i facă performanți în lumea de mâine;
 • să asigurăm în școală, permanent, un climat atractiv, dinamic, deschis noului și colaborării între elevi, elevi și profesori;
 • atragem părinții și reprezentanții comunității în dezvoltarea școlii;
 • încurajăm creativitatea, inițiativa, spiritul de competiție, dar și cel de echipă;
 • să dezvoltăm baza materială a colegiului, încât aceasta să corespundă nevoilor unui învățământ modern și performant.

   

Știri

Horoscop

Meteo