Saptamana „Sa stii mai multe, sa fii mai bun” in PASI de FPI

Prima zi a saptamanii a debutat la Colegiul N.V. Karpen cu primii pasi fpi spre creearea unor punti de legatura intre scoala (invatamantul profesional si tehnic) si realitatea economica a Romaniei. Punti care sa permita ca elevii ce termina o scoala profesionala sau un liceu tehnic sa se poata integra imediat pe piata muncii. La Colegiul N.V.Karpen s-au adunat cadre didactice, directori, inspectori, elevi, parinti, reprezentanti ai agentilor economici si ai autoritatilor locale atat din Bacau cat si din scolile membre din reteaua FPI (Buzau si Focsani) pentru a dezbate oportunitatile tuturor pe termen mediu si lung. Cuvantul de deschidere l-a avut dir. Colegiului N.V.Karpen, ing Remus Cazacu, cel care a scos in evidenta in special avantajele acestor parteneriate pentru elevi si parinti.

 

Un bun exemplu ca se pot implica societatile comerciale in practica elevilor a fost dat de firma OMEGA BC COMUNICATION reprezentata de ing Baciu Gheorghita. Din perspectiva inspectoratului bacauan s-a adus in discutie necesitatea mai multor parteneriate intre scoala si agentii economici, necesitate exprimata de inspectorul scolar general adjunct Balcan Ion. Intalnirea a continuat prin prezentarea punctelor de vedere ale autoritatilor locale reprezentate de directorul Cancelariei Prefectului Carmen Cioltan. Elevii prezenti  au constientizat importanta realizarii practicii in laboratoare si ateliere dotate la standarde europene din intreprinderi. Exemplele au fost evidentiate de inspectorul de specilaitate Mioara Pruteanu.

Reamintim ca obiectivul principal al evenimentului „Săptămâna PASII FPI” l-a reprezentat facilitarea  parteneriatelor şcoală-întreprindere prin crearea unor cadre generale favorabile la nivel local şi regional prin implicarea tuturor actorilor relevanţi. Evenimentul face parte din Proiectul strategic „Parteneriate active şcoala-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”, derulat în parteneriat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, prin contractul POSDRU/85/1.1/S/63196.

 

Paul Cucu

Comunicat de presa - Pasii FPI la Karpen

 

Investeşte în oameni!

Parteneriate active şcoală – întreprindere pentru îmbunătăţirea formarii profesionale iniţiale – PAŞII FPI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,

Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 “Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Contract nr. POSDRU/85/1.1/S/63196

Titlul proiectului: „Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”

Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 

COMUNICAT DE PRESA

 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)  în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), implementează în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAȘII FPI. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Colegiul Tehnic de Comunicatii  Nicolae Vasilescu-Karpen,Bacau  unitate de învățământ profesional și tehnic pilot în proiect, lansează în data de 01.04.2013 ora 10, la sediul scolii, corp A, sala amfiteatrului evenimentul național “SĂPTĂMÂNA PAȘII FPI” din cadrul proiectului sus menționat.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală - peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.

 

Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic, de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt focalizate pe:

  1. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii în rândul repezentanților IPT, al autorităților publice interesate și al beneficiarilor sistemului din toate cele 42 de unități administrative și crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate școală-întreprindere, prin realizarea unui studiu de oportunitate, a unor seminarii de informare/conștientizare și a Săptămânii PASII FPI.
  2. Pilotarea în 20 de județe din țară a unor parteneriate active școală-întreprindere în vederea îmbunătățirii ofertei IPT - grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor materiale de învățare, sesiuni de formare pentru profesioniștii ambelor părți implicate, mese rotunde, vizite în întreprinderi, concursuri școlare.

 

Obiectivele operaționale aferente abordării propuse sunt legate de:

  1. asigurarea colaborării directe și complexe a unităților de învățământ profesional și tehnic cu reprezentanți ai întreprinderilor;
  2. multiplicarea efectelor prin diversificarea modalităților de cooperare și atragerea tuturor actorilor interesați.

 

O etapă importantă în implementarea proiectului este organizarea şi derularea unui eveniment naţional în care, timp de o săptămână în perioada 1 – 5 aprilie 2013, 100 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic (20 unități de învățământ pilot şi 80 de unităţi de învățământ partenere în reţele), organizate în 20 de reţele parteneriale, vor desfăşura acţiuni care promovează în mod direct parteneriatul activ şcoală – întreprindere. Cu această ocazie, va fi implicat un număr semnificativ de actori interesaţi (aproximativ 5000). Evenimentul este intitulat sugestiv ,,Săptămâna PASII FPI”.

Obiectivul principal al evenimentului „Săptămâna PAŞII FPI” îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de parteneriat prin implicarea tuturor actorilor relevanţi pentru a asigura un dialog constructiv şi eficient între toţi factorii interesaţi. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce, a cerinţelor şi condiţiilor concrete oferite de unităţile de învăţământ IPT şi de angajatori, dar şi a cerinţelor tuturor beneficiarilor sistemului de formare profesională iniţială din cele 42 de unităţi administrative.

Colegiul Tehnic de Comunicatii  Nicolae Vasilescu-Karpen,Bacau  , este școala pilot a rețelei parteneriale formate din:

-          Liceul Tehnologic C. Nenitescu Buzau iud. Buzau;

-          Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil  Buzau iud. Buzau;

-          Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focsani jud Vrancea;

-          Colegiul Tehnic ”Valeriu D Cotea” Focsani jud Vrancea.

În timpul săptămânii 1 – 5 aprilie 2013, după lansarea evenimentului Săptămânii PAȘII FPI” din data de 01.04.2013, fiecare scoala membră a rețelei va desfășura activități specifice tematicii parteneriatului școală - întreprindere . Acestea se vor desfășura sub forma unor vizite la agenți economici urmate de dezbateri privind posibilitățile de integrare pe piața muncii a elevilor, seminarii privind practica în producție, concretizate prin analize si propuneri privind implicarea în procesele de producție a elevilor, prezentarea unor exemple de bună practică etc.

La aceste evenimente vor participa elevii din grupul țintă, reprezentanții  Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), ai agenților economici, ai autorităților publice locale, ai unităților de învățământ profesional și tehnic și ai altor organizații interesate. 

Nicolae Vasilescu Karpen

Colegiul Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu Karpen" este o unitate reprezentativă a învățământului profesional și tehnic băcăuan. Aceasta școlarizează elevi pe ruta de profesionalizare directă (liceul tehnologic) și pe ruta profesională progresivă (SAM, an completare, ciclul superior al liceului), asigurând forță de muncă calificată pentru domeniul poștă-telecomunicații în toată zona de est a României.

În octombrie 2006, Colegiul Tehnic de Comunicatii ,"Nicolae Vasilescu Karpen" inaugura cel mai modern Cabinet de Estetică și Igiena Corpului Omenesc din oraș.

Începând cu anul 2007, Colegiul Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu Karpen" este Academie regională Cisco

Apariția școlii de telecomunicații în Bacău are ca punct de plecare anul 1969, când prin ordinul M.T.Tc. se înființează Școala Profesională P.T.T.R Bacău, având specializarea "electromecanici rețele de telecomunicații".

În 1970 apare Grupul Școlar P.T.T.R. Bacău (conform ordinului M.E.I. nr.3006) cu clase de profesională și postliceală.

Începând din 1971, prin H.C.M. nr.739, grupului școlar i se adaugă clase de liceu cu specializarea "poșși telecomunicații".

În numai 20 de ani, până în 1989, școala se dezvoltă continuu, atât din punct de vedere al infrastructurii (corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare, cămin, cantină, sala de sport, poligon de aplicații practice) cât și din punct de vedere la dotărilor. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul Direcției de Poșși Telecomunicații Bacău, școala având dublă subordonare atât față de M.E.I. cât și față de M.T.Tc.

Din 1990, școala primenște denumirea de Grup Școlar de Poșși Telecomunicații "Nicolae Vasilescu Karpen" având clase de profesională, liceu și școală postliceală.

 

 

 

Școala a școlarizat elevi pe filiera tehnologică - profil tehnic și servicii - cu următoarele specializări: tehnician telecomunicații, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician electronist, tehnician activități poștale, tehnician activități economice. Școala nou înființată în 1969 corespundea centrelor de zonă din domeniul serviciilor de poșși telefonie, Bacăul fiind centrul zonal în domeniul telecomunicațiilor. Motivația creării școlii a fost în primul rând legată de necesitatea formării cadrelor specializate pentru toată țara. Nu întâmplător Bacăul era al treilea centru școlar de specializare creat la nivel național. Școala deservea la început numai câmpul muncii. Momentul de vârf al destinului acestei școli a fost înființarea liceului, în 1971.

www.ctcnvk.ro

Știri

Horoscop

Meteo