Colegiul Vasile Alecsandri

Colegiul National Vasile Alecsandri

 

La origine, această instituție de învățământ a fost "Liceul de Fete", iar actuala clădire a fost ridicată prin sârguința lui Mircea Cancicov.

În 1921 a fost înființată Școala Secundară de Fete, devenită în 1936 Liceul de Fete. În anul 1935 a fost ridicată prima aripa a liceului, pe actuala locație, și anume cea de est, iar în 1938 a fost terminat edificiul din strada Vasile Alecsandri nr 37. În 1940 a devenit Liceul Teoretic de Fete, în 1954 Liceul Mixt nr 2, în 1959 Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", în 1977 Liceul de Științe ale Naturii "Vasile Alecsandri", în 1990 Liceul Teoretic "Vasile Alescandri" iar, în final, în 2001 Colegiul National "Vasile Alecsandri".

În 1968, în incinta fostului Liceu de fete “Vasile Alecsandri” a fost ridicată o sală de sport.

Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Bacău un reper al învăţământului băcăuan

 

Şcoala este ca un ecou neatins, dar tulburător, ceva ce pare simplu, pentru că-l trăim, dar care ne depăşeşte adesea pentru că cere ordinea şi cadenţa cosmicului din om. Este o ucenicie sublimă fără de care viaţa şi viitorul elevilor noştri ar fi sărace, neîmplinite.

 

Astfel, „bătăliile de spirit şi credinţă”, dovedite prin fapte, fac parte din însăşi fiinţa morală şi profesională a dascălilor, devenind o emblemă a colegiului nostru cu o istorie de peste 85 de ani. Impactul vieţii contemporane asupra şcolii şi implicit, asupra conştiinţei şi conduitei tinerei generaţii impune regândirea permanentă atât a sistemului formării iniţiale a profesorilor, cât şi componentei fundamentale a conduitei umane inteligente, bazate pe discernământul  valoric, cunoaştere, sensibilitate, muncă, respect şi demnitate.

 

 

Colegiul nostru s-a impus definitiv în peisajul învăţământului băcăuan - şi nu numai - atât prin valorizarea pertinent ştiinţifică a relaţiilor esenţiale între predare – învăţare - evaluare, cât şi prin interese pentru strategiile didactice moderne din perspectiva optimizării proceselor instruirii în funcţie de noua fizionomie a personalităţii elevului.

 

 

 

Corpul profesoral de elită al colegiului are permanent în vedere generarea şi stimularea unui fond motivaţional favorabil învăţării activ participante, deci unei motivaţii intrinsece mult sporite a elevilor, stimularea curiozităţii intelectuale a acestora, prin cercetare, studiu şcolar şi extraşcolar temeinic, prin formarea unei conduite implicative, prin valorificarea optimală a disponibilităţilor fiecărui elev şi profesor, deopotrivă în sfera atât de complexă şi mobilă a formării unei personalităţi. Conştienţi fiind de faptul că elevul informaţional actual, care desprinde esenţialul din realitate, nu este primit spontan, din afară, ci el trebuie să devină - prin procesul de învăţământ - reflecţie interioară, intelectuală, managerială, şi profesorii colegiului nostru    şi-au proiectat şi realizează tehnologia educaţională într-o optică modernă, ca o continuare firească, la un nivel calitativ mai înalt, a unor practici pedagogice valoroase, urmărind realizarea performanţei. Întregul demers managerial şi educaţional desfăşurat în colegiul nostru stă sub semnul răspunderii datoriei împlinite, pe care n-o poţi împărţi cu nimeni, faţă de „ oamenii în devenire” cărora trebuie să le dăruim din învăţătura şi nobleţea noastă, să-i facem să gândească şi să vibreze cu noi şi în perspectiva timpului, cu respect şi sete de carte şi cultură, capabili de comportamente adecvate vieţii şi timpului, mutaţiilor permanente care au loc pe plan mondial .

          

                                                                                     - prof. Elena Bostan

 

 

 

http://www.cnva.ro/

Știri

Horoscop

Meteo